ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ပြည်တွင်းရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၅/၁၉၅၂
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/10/1953
ဥပဒေအကြောင်းအရာ: 

ယခုဥပဒေကို ပြည်တွင်းရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၅၁/၂၀၁၄) ဖြင့် ရုပ်သိမ်းထားသည်။

ယခုဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းသည့် ဥပဒေ: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။