ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ လက်တွေ့သုတေသနလုပ်ငန်းအဖွဲ့ အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၁/၁၉၅၄
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/03/1955
ယခုဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းသည့် ဥပဒေ: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။