ပြည်ထောင်စုလူငယ့်ရေးရာ ဗဟိုကောင်စီအက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၂/၁၉၅၁
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
02/08/1951
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။