ယာယီဝိနိစ္ဆယဌာနအက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၄၆/၁၉၅၁
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/02/1952
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။