အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့နှင့် ဘဏ်အဖွဲ့ အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၇/၁၉၅၁
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
12/10/1951
ဥပဒေအကြောင်းအရာ: 

ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအား (နောက်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာရံပုံငွေအဖွဲ့ဟုရည်ညွှန်းသည့်) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာငွေကြေးရံပုံငွေအဖွဲ့ ( International Monetary Fund ) နှင့် ( နောက်တွင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်အဖွဲ့ဟု ရည်ညွှန်းသည် ) အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြန်လည် ထူထောင်ရေးနှင့် ကြီးပွါးရေးဘဏ်အဖွဲ့ ( International Bank for Reconstruction and Development ) တွင် အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအဖြစ် ဝင်ရောက်နိုင်စေရန် အက်ဥပဒေ။

စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။