၁၉၅၄ ခုနှစ်၊ သံအရာရှိများနှင့် ကောင်စစ်အရာရှိများ (ကျမ်းသစ္စာများနှင့် အခကြေးငွေများ) အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၉/၁၉၅၄
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
30/03/1954
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။