The Land Customs Act (India Act)

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၉/၁၉၂၄
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
13/12/1924
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။