The Motor Spirit Duties Act (India Act)

ဥပဒေအမှတ်: 
၂/၁၉၁၇
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
16/02/1917
ယခုဥပဒေကို ဖျက်သိမ်းသည့် ဥပဒေ: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။