The Works Of Defence Act (India Act)

ဥပဒေအမှတ်: 
၇/၁၉၀၃
အတွဲအမှတ်: 
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
20/03/1903
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။