၁၉၅၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ လေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေအဖွဲ့(ပြင်ဆင်ချက်)အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၀/၁၉၅၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
12/12/1958
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
12/12/1958
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။