THE FOREIGN EXCHANGE REGULATION (AMENDMENT) ACT,1959

ဥပဒေအမှတ်: 
၈/၁၉၅၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
12/03/1959
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
12/03/1959
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။