၁၉၅၉ ခုနှစ်၊ ပွဲကျင်းပပြသရာ အဆောက်အဦးများတွင် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းတားမြစ်ရေး အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၇/၁၉၅၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
29/09/1959
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
29/09/1959
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။