တရားရုံးချုပ် ရှေ့နေများကောင်စီ အက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၂/၁၉၈၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
31/08/1989
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
31/08/1989
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။