၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ် ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၇/၁၉၈၉
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
27/11/1989
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
27/11/1989
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။