The Foreign Exchange Regulation (Amendment)Act, 1961

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၆/၁၉၆၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
02/10/1961
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
02/10/1961
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။