မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ (တော်လှန်ရေးကောင်စီဥပဒေအမှတ် ၁၇/၁၉၆၄) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၅၅/၂၀၁၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
07/09/2015
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
07/09/2015
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။