ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဥပဒေ (နဝတဥပဒေအမှတ် ၁၆/၁၉၉၀) ကို ရုပိသိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၀/၂၀၁၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
25/01/2016
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
25/01/2016
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။