၁၉၆၅ ခုနှစ်၊ ဝိနိစ္ဆယဌာနနှင့် ဝိနိစ္ဆယခုံအက်ဥပဒေ၊ ပါဠိတက္ကသိုလ်နှင့် ဓမ္မာစရိယ ပါဠိပညာရေးအဖွဲ့အက်ဥပဒေတို့ကို ရုပ်သိမ်းသည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁/၁၉၆၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
18/01/1965
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
18/01/1965
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။