မြန်မာနိုင်ငံသွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာ ဆေးကောင်စီဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် သွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာဆေးကောင်စီဥပဒေ (နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့ဥပဒေအမှတ် ၅/၁၉၈၉) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။ တဖန် ယခုဥပဒေကို မြန်မာနိုင်ငံသွားနှင့်ခံတွင်းဆိုင်ရာဆေးကောင်စီဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၇/၂၀၁၈) က ထပ်မံရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၅/၂၀၁၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
27/01/2011
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
27/01/2011
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။