သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏အထိမ်းအမှတ် မော်ကွန်းဥပဒေ

ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်လှန်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌ၏ ၁၄-၁-၁၉၆၃ ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် ၁/၁၉၆၃ ဖြင့် အဆိုပါဥပဒေသည်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတဝှမ်းလုံး၌ ၁၉၆၃ ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ ၃ ရက်နေ့တွင် စတင်အာဏာတည်သည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၄၆/၁၉၆၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
27/12/1962
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
03/01/1963
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။