THE MYANMAR TELEGRAPH (AMENDMENT) ACT,1958

ဥပဒေအမှတ်: 
၃၇/၁၉၅၈
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
12/12/1958
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
12/12/1958
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။