Languages

အမျိုးသားလွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေကိုပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၉/၂၀၁၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
18/10/2011
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
18/10/2011
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။