Languages

မြန်မာနိုင်ငံဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွားလာရေးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၄/၁၉၉၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
23/10/1993
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
22/10/1993
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။