တိရစ္ဆာန်ဆေးပညာကောင်စီဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၉/၁၉၉၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
19/10/1995
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
19/10/1995
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။