ဝိနည်းဓမ္မကံအဓိကရုဏ်းမှုခင်းများဖြေရှင်းဆုံးဖြတ်ချက်များကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်သည့်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၉/၁၉၈၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
04/05/1983
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
04/05/1983
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။