THE SPECIAL JUDGES ACT AMENDING LAW, 1973

ဥပဒေအမှတ်: 
၃/၁၉၇၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
29/06/1973
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
29/06/1973
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။