၁၉၇၃ ခုနှစ်၊ ပထမအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့ကောင်စီအဆင့်ဆင့်ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပွဲကျင်းပရေးကော်မရှင်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၀/၁၉၇၃
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
05/11/1973
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
05/11/1973
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။