Languages

သစ်တောဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် The Forest Act, 1902 ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။ တဖန် ယခုဥပဒေကို သစ်တောဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၂၉/၂၀၁၈) ဖြင့် ထပ်မံရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၈/၁၉၉၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
03/11/1992
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
03/11/1992
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။