၁၉၇၄ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ ပြည်နယ်ဦးစီးအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သောပုဂ္ဂိုလ်များအားလစဉ်ချီးမြှင့်ငွေပေးရေးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁/၁၉၇၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
08/01/1974
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
08/01/1974
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။