မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီသို့ထောက်ပံငွေပေးရေးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃/၁၉၇၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
07/05/1974
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
07/05/1974
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။