မြန်မာနိုင်ငံတော် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၆/၁၉၉၀
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
04/07/1990
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
04/07/1990
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။