ဘဏ်ဥပဒေ

ဤဥပဒေဖြင့် ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံပြည်သူ့ဘဏ်ဥပဒေ (၁/၁၉၆၇) ကိုရုပ်သိမ်းထားသည်။ တဖန် ဤဥပဒေကိုပင် မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ဥပဒေ (၁၅/၁၉၉၀) ဖြင့် ထပ်မံရုပ်သိမ်းထားသည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၉/၁၉၇၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
10/05/1975
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
10/05/1975
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။