စကားရပ်များအစားထိုးသည့် ဥပဒေ

  နိုင်ငံတော်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်ဆောက်ရေးအဖွဲ့သည် နိုင်ငံတော်အေးချမ်းသာယာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီအဖြစ် အမည်ပြောင်းလဲ့ခဲ့သည့် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် ဤဥပဒေကို စတင်ပြဋ္ဌာန်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။

ဥပဒေအမှတ်: 
၁/၁၉၉၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
17/11/1997
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
15/11/1997
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။