၁၉၆၁ ခုနှစ်၊ နိုင်ငံတော်ဘာသာသာသနာချီးမြှောက်ထောက်ပံ့ရေးအက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၂၄/၁၉၆၁
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
02/10/1961
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
02/10/1961
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။