၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မော်တော်ယာဉ်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၇/၁၉၆၄
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
18/05/1964
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
18/05/1964
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။