၁၉၆၇ခုနှစ်၊ နောက်ထပ်ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေသုံးစွဲရေးဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃/၁၉၆၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
25/09/1967
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
25/09/1967
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။