၁၉၆၄ ခုနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံကြယ်ငါးပွင့်သင်္ဘောလုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းဥပဒေကို ရုပ်သိမ်းသည့် ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၁၈/၂၀၁၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/11/2012
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
01/11/2012
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။