၁၉၅၆ ခုနှစ် ၊ နိုင်ငံတော်ကောက်ပဲသီးနှံရောင်းဝယ်ရေးအဖွဲ့ (ပြင်ဆင်ချက်) အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃/၁၉၅၆
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
01/03/1956
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
01/03/1956
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။