စူရတီဘာရားဘဇား(သိမ်ကြီးဈေး)ကိုမြူနီစီပယ်ပိုင်ပြုလုပ်ခြင်း(ပြင်ဆင်ချက်)အက်ဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၄၇/၁၉၅၅
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
07/10/1955
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
07/10/1955
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။