ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ သန်းခေါင်စာရင်းဥပဒေ

ဥပဒေအမှတ်: 
၃/၁၉၇၂
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
28/04/1972
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
28/04/1972
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။