The Control of Imports And Exports (Temporary) (Amendment) Act, 1957

 
ယခု ဥပဒေ၏ မူရင်းဥပဒေမှာ The Control of Imports And Exports(Temporary)Act ( ၅၆ / ၁၉၄၇ ) ဖြစ်ပြီး ၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ်၊ ၁၉၆၀ ခုနှစ်တွင် တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ The Control of Imports And Exports(Temporary)Act ( ၅၆ / ၁၉၄၇ ) ကို ပို့ကုန်သွင်းကုန်ဥပဒေ (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၁၇ /၂၀၁၂) ဖြင့် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။
ဥပဒေအမှတ်: 
၃၅/၁၉၅၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
09/10/1957
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
09/10/1957
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
ရုပ်သိမ်းထားပြီးဥပဒေဖြစ်သည်။