THE REGISTRATION OF FOREIGNERS (AMENDMENT)ACT,1957*

ဥပဒေအမှတ်: 
၄၀/၁၉၅၇
ထုတ်ပြန်သည့်ရက်စွဲ: 
11/10/1957
အာဏာတည်သည့်ရက်: 
11/10/1957
ထုတ်ပြန်သည့်အဖွဲ့အစည်း: 
စီမံခန့်ခွဲသည့် ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း/ဝန်ကြီးဌာန: 
တည်ဆဲ/ရုပ်သိမ်း: 
တည်ဆဲဥပဒေဖြစ်သည်။