Main menu

ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာမြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးများ (၁၉၄၈−၁၉၆၄)

(၁၉၄၈−၁၉၆၄) အတွင်း ထုတ်ဝေခဲ့သည့် မြန်မာနိုင်ငံတရားစီရင်ထုံးများအနက်မှ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ စီရင်ထုံးများကို ရွေးချယ်၍ စီရင်ထုံးပေါင်း (၄၁) ခုနှင့် ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ခြင်းမရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ လွှဲအပ်မှုတစ်မှုတို့ကို စုစည်းဖော်ပြထားသော စာအုပ်ဖြစ်ပါသည်။